Dlaczego standardy i zgodność są ważne?

Normy i zgodność są ważne, aby zapewnić, że produkty, usługi i miejsca pracy działają w sposób bezpieczny, wysokiej jakości i spójny. Odgrywają również ważną rolę w wielu obszarach, takich jak satysfakcja klienta, jakość produktów i usług, zrównoważenie środowiskowe, zdrowie i bezpieczeństwo oraz ogólny dobrobyt społeczeństwa.

Szczególnie w przemysłowych miejscach pracy zgodność i normy mają kluczowe znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Używanie produktów zaprojektowanych i przetestowanych zgodnie z odpowiednimi normami pomaga zapobiegać wypadkom i obrażeniom w miejscu pracy.

Ponadto zgodność i normy pomagają firmom w spełnianiu wymogów prawnych i umożliwiają im wypełnianie ich obowiązków prawnych. Pomagają również w akceptowaniu produktów i usług na rynkach międzynarodowych i zdobywaniu przewagi konkurencyjnej.

W rezultacie zgodność i normy zapewniają jakość i bezpieczeństwo produktów i usług, spełniają wymagania prawne i zapewniają firmom przewagę konkurencyjną.

Dlaczego ważne są certyfikaty niezależnych organów?

Certyfikaty niezależnych organizacji są ważne, aby zweryfikować, czy produkty lub usługi są zgodne z określoną normą lub wymogiem. Te certyfikaty są wiarygodne, ponieważ są niezależnie weryfikowane i wykazują, że produkty lub usługi spełniają określoną normę.

Certyfikaty zapewniają satysfakcję klienta poprzez poprawę jakości, bezpieczeństwa i wydajności produktów. Znak certyfikacji wskazuje, że produkt jest zgodny z określoną normą, zanim zostanie zaoferowany klientom.

Ponadto certyfikacje niezależnych organizacji pomagają produktom być akceptowanym i eksportowanym na rynki międzynarodowe. Ponieważ na rynkach międzynarodowych produkty muszą spełniać określone normy, certyfikacje pomagają spełnić ten wymóg.

W rezultacie certyfikacje niezależnych organizacji The Bee zapewniają zadowolenie klientów poprzez poprawę jakości, bezpieczeństwa i wydajności produktów, przyczyniając się do ich akceptacji na rynkach międzynarodowych.

TÜV NORD

TÜV NORD

Dlaczego certyfikacja TÜV NORD jest ważna?

TÜV NORD to ogólnoświatowa organizacja, która wydaje certyfikaty zgodnie z międzynarodowymi normami w celu weryfikacji jakości, bezpieczeństwa i zgodności produktów, usług i przedsiębiorstw z ochroną środowiska. Certyfikaty te zapewniają niezależną weryfikację jakości i bezpieczeństwa produktów i usług. TÜV NORD certyfikacja pomaga również rozpoznawać produkty i usługi na rynkach międzynarodowych oraz weryfikować jakość, bezpieczeństwo i zgodność przedsiębiorstw z przepisami środowiskowymi. Z tych powodów certyfikacja TÜV NORD jest ważnym narzędziem weryfikacji i różnicowania produktów, usług i przedsiębiorstw.

Dlaczego produkty z certyfikatem TÜV NORD są ważne?

Produkty z certyfikatem TÜV NORD wykazują zgodność z niezależnie zweryfikowanymi standardami jakości i bezpieczeństwa. Certyfikat TÜV NORD poprawia jakość i bezpieczeństwo produktów i usług, zapewnia zadowolenie klientów oraz oferuje firmom niezawodność i przejrzystość. W rezultacie produkty z certyfikatem TÜV NORD wyróżniać się jako bezpieczniejsza, wysokiej jakości i wyróżniająca opcja dla klientów.

Poproś o certyfikat
PAS 13

PAS 13

PAS 13:2017 Czym jest test wahadła?

Jaki jest kodeks postępowania dla barier ochronnych stosowanych w zarządzaniu ruchem w środowiskach pracy wraz z metodami badań wytrzymałości na uderzenie barier ochronnych?

PAS 13:2017 to kodeks postępowania opublikowany przez British Standards Institute (BSI), który zawiera wytyczne dotyczące wyboru, instalacji i stosowania barier ochronnych w środowiskach pracy, w których istnieje ryzyko kolizji między pojazdami a pieszymi lub inne pojazdy. Kodeks postępowania obejmuje szeroki zakres środowisk pracy, w tym fabryki, magazyny, parkingi i place budowy.

Celem PAS 13:2017 jest poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez dostarczenie wskazówek dotyczących właściwego stosowania barier ochronnych, takich jak poręcze, słupki i bariery ochronne. Kodeks postępowania zawiera informacje dotyczące oceny ryzyka, projektowania barier, instalacja, konserwacja i testowanie.

Oprócz wytycznych norma PAS 13:2017 zawiera również metody badań do pomiaru odporności barier ochronnych na uderzenia. Testy te mają na celu zapewnienie, że bariery wytrzymają uderzenie pojazdu bez szkody dla kierowcy, pasażerów lub pieszych. Metody badań obejmują próby zderzenia, próby odkształcenia i próby penetracji.

Ogólnie rzecz biorąc, PAS 13:2017 to cenne źródło informacji dla organizacji, które muszą zarządzać ruchem w środowisku pracy i chcą zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, gościom i majątkowi.

Poproś o certyfikat
ISO 9001

ISO 9001

System zarządzania jakością ISO 9001:2015 to norma, która pomaga organizacji zaprojektować, wdrożyć i utrzymywać proces zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015. ISO 9001:2015 określa podstawowe wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością i umożliwia organizacji stosowanie systemu zarządzania jakością w celu poprawy zadowolenia klientów, usprawnienia procesów i ograniczenia błędów.

ISO 9001:2015 określa szczegółowe wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością organizacji i nadzoruje wdrażanie i utrzymywanie tych wymagań. Wymagania te obejmują elementy takie jak polityka jakości, cele jakościowe, zarządzanie procesami, ocena wydajności, zarządzanie zasobami, dokumentacja zarządzanie i ciągłe doskonalenie.

Poproś o certyfikat
REACH SVHC

REACH SVHC

Test REACH SVHC (Lista kandydacka do oceny kandydackiej) to test mający na celu określenie potencjalnego ryzyka substancji chemicznych dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Ten test jest przeprowadzany zgodnie z REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i Restriction of Chemicals) rozporządzenia uchwalonego przez Unię Europejską (UE).

Badanie SVHC REACH jest przeprowadzane w celu wykrycia obecności substancji chemicznych znajdujących się na liście nominacyjnej. Ta lista nominacyjna obejmuje substancje chemiczne stanowiące potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Test składa się z serii testów mających na celu ocenę właściwości substancje chemiczne, a wyniki są wykorzystywane do określenia potencjalnych zagrożeń stwarzanych przez substancję chemiczną dla zdrowia ludzi i środowiska.

Badanie REACH SVHC pomaga zidentyfikować zagrożenia, które mogą wystąpić podczas stosowania substancji chemicznych. Te wyniki badań są wykorzystywane do oceny wpływu substancji chemicznych na zdrowie ludzi i środowisko. Dlatego badanie REACH SVHC jest ważne, aby spełnić wymogów regulacyjnych dotyczących stosowania substancji chemicznych i pomaga zmniejszyć potencjalne ryzyko stwarzane przez substancje chemiczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Poproś o certyfikat

BARIERY ELASTYCZNE RAYSAN A BARIERY STALOWE

Ten film pokazuje test, w którym konkurują bariera elastyczna i bariera stalowa. Podczas testu obie bariery są używane do zmniejszenia i powstrzymania uderzenia pojazdu o dużej prędkości. Film testuje wydajność i trwałość obu barier bariery, aby widzowie mogli porównać zalety i wady każdej bariery.

YouTube

TESTUJ WIDEO

Ten film pokazuje test zderzeniowy naszych elastycznych barier nowej generacji. Produkty Raysan są zaprojektowane tak, aby wytrzymać najtrudniejsze warunki. Nasze bariery to innowacyjny produkt, który pozwala pojazdom zwolnić i bezpiecznie kierować w przypadku kolizji. Nasze bariera ugina się podczas zderzenia, zmniejszając uszkodzenia pojazdu i zmniejszając ryzyko obrażeń pasażerów.

YouTube

SYSTEMY ELASTYCZNYCH BARIER NOWEJ GENERACJI

Inżynierowie Raysan Barrier obliczają limit zmiany plastikowego kształtu środowiska zgodnie z typem sprzętu nośnego, wagą i parametrami prędkości roboczej. Elastyczne Bariery Raysan są odporne na wszelkie uderzenia. Plastikowy kształt wielokrotnie powraca do pierwotnego kształtu po uderzeniach różne wagi i prędkość poniżej limitu wytrzymałości.

Systemy barier Raysan chronią nie tylko teren i personel, ale także pojazd, który uderza. Pobudza swoją samokolorową konstrukcją i nie wymaga malowania ani konserwacji nawet po wielokrotnych uderzeniach

 • 100% recyklingu
 • Bezobsługowe
 • Ekonomiczny
 • Higieniczne
 • Odporność na promieniowanie UV
 • Elastyczny
 • Doskonała odporność na uderzenia
 • Szybki i łatwy demontaż
 • Odporność na korozję
 • Odporność chemiczna
 • Izolacja elektryczna
 • Projektowanie modułowe
 • Długowieczność
 • Łatwy do przenoszenia

TECHNOLOGIA I ZALETY

technology

KLIENCI

Nasi klienci są podstawą naszej działalności i jesteśmy dumni, że możemy z nimi współpracować! Utrzymujemy zadowolenie klientów na najwyższym poziomie dzięki najwyższej jakości usługom i rozwiązaniom, które oferujemy. Oto niektóre z doświadczeń naszych klientów:

Pirelli
Goodyear
ISUZU
Ford
Renault
Unilever
Fritolay
BSH
Amazon
döhler
Henkel
Dr Oetker
Vaillant
Pepsi
Vestel
Egger

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Nasza firma oferuje sekcję odpowiedzi na często zadawane pytania, aby pomóc naszym klientom w zakresie elastycznych systemów barier, produktów i wielu innych zagadnień. Naszym celem jest zrozumienie wymagań i potrzeb naszych klientów oraz wspólna praca w celu zapewnienia im skutecznych rozwiązań. Odpowiadając na pytania dotyczące elastycznych barier, odpowiadamy na pytania naszych klientów lub potencjalnych klientów. Możesz dowiedzieć się więcej o elastycznych barierach, analizując poniższe pytania.

Elastyczne bariery i systemy ochrony przed uderzeniami firmy Raysan zostały poddane różnym testom zderzeniowym dla najtrudniejszych warunków i sprzętu, a wyniki zostały dokładnie przeanalizowane. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, jest znacznie bardziej niezawodny niż metalowe konkurencyjne produkty ten sam przekrój.

Trwałe odkształcenie w wyniku uderzenia elastycznej bariery Raysan jest bardzo mało prawdopodobne w porównaniu z metalowymi odpowiednikami. Dzięki temu ma znacznie dłuższą żywotność. Nie wymaga żadnej konserwacji ani naprawy. Nawet w przypadku trwałego uszkodzenia w wyniku bardzo poważne skutki, zamiast wymiany całego produktu, uszkodzoną część produktu można bardzo łatwo wymienić, a produkt można przywrócić do pierwotnego stanu. Z tych powodów zapewnia przedsiębiorstwom przewagę kosztową.

Raysan Barrier jest JEDYNYM krajowym producentem elastycznych barier w naszym kraju, a wszystkie jego produkty są w 100% produkowane w Turcji i eksportowane na cały świat.

Raysan Flexible Barrier Metal jest montowany znacznie szybciej i łatwiej niż jego konkurenci. 2 osoby mogą montować barierę o długości 80-100 m na zmianę. Czas ten może się wydłużyć lub zmniejszyć w zależności od typu bariery.

Raysan metal może produkować znacznie szybciej niż jego konkurenci i może montować znacznie szybciej.

Raysan Flexible Barrier Systems to firma, która produkuje specjalne rozwiązania i produkty dla każdej firmy, więc po pierwsze, Twoje potrzeby i wymiary są określane poprzez eksplorację w Twojej firmie. W ten sposób jesteś obsługiwany z precyzją na miarę , całkowicie specjalne iw pełni kompatybilne produkty dla Twojej placówki.

Systemy elastycznych barier firmy Raysan są produkowane zgodnie z zasadą SZACUNEK DLA NASZEGO JUTRA poprzez wybór zerowej emisji dwutlenku węgla i materiałów w 100% nadających się do recyklingu.

Systemy elastycznej bariery Raysan zostały uznane za odpowiednie do bezpośredniego kontaktu z żywnością w wyniku odpowiednich testów laboratoryjnych przeprowadzonych przez TSE.

Systemy elastycznej bariery Raysan charakteryzują się wysoką odpornością na kontakt chemiczny w wyniku odpowiednich testów laboratoryjnych przeprowadzonych przez TSE.

Elastyczna Bariera Raysan ma funkcję łatwego montażu. Każdy, kto ma narzędzia montażowe i doświadczenie, może ją łatwo zmontować dzięki przewodnikom montażu, które zostaną przez nas przydzielone.

Dzięki swojej polimerowej strukturze elastyczne systemy barier Raysan są odporne na działanie promieni UV i wilgoci, nie rdzewieją ani nie korodują. W przypadku kolizji samozabarwiony materiał polimerowy rozciągnie się i powróci do swojego pierwotnego stanu, i nie będzie wymagał malowania i konserwacji w przypadku ewentualnych zadrapań i odkształceń.

Możliwe jest łatwe przenoszenie elastycznej bariery Raysan w dowolne miejsce w dowolnym momencie, w zależności od zmieniających się potrzeb.

Nawet jeśli twoja elastyczna bariera Raysan zostanie zarysowana, dzięki swojej samokolorowej strukturze nie zmieni koloru i nie będzie wymagała malowania.

Kiedy elastyczna bariera Raysan się zepsuje, możesz tylko ponownie dostarczyć uszkodzony profil, niezależnie od jego rozmiaru i wymienić uszkodzoną część na nową część zamienną w ciągu maksymalnie 15 minut.

Raysan stworzył rozwiązanie dla obszarów, które muszą być szybko otwierane i zamykane dla ruchu dzięki opcji Slider Plate. Możesz usunąć i ponownie zainstalować elastyczną barierę w ciągu kilku sekund.

Elastyczna bariera Raysan ma zdolność przyciągania uwagi i budowania świadomości dzięki teksturze w tym samym kolorze. W większości firm, w których jest stosowana, zaobserwowano pozytywny wpływ na zachowanie pracowników.

Nasze produkty

Elastyczne systemy barier. Grupy produktów, które możemy wdrożyć w Twoich projektach. Prace inżynieryjne nad każdym produktem są wykonywane w określonym celu. Szczegóły techniczne naszych produktów są dostępne na stronach produktów.

Nasze Rozwiązania Sektorowe

Nasze rozwiązania w zakresie elastycznych systemów barier dla każdej branży. Prace inżynieryjne nad każdym produktem są wykonywane w określonym celu. Szczegóły techniczne naszych produktów dostępne są na stronach produktów.