Industria Auto

Cu bariere flexibile, puteți lua măsuri de precauție împotriva situațiilor negative din mediul interior și exterior care pot apărea în industria auto. Datorită sensibilității mașinilor robotizate și automatizate, care sunt utilizate în general în industria auto și a mașinilor, densitatea traficului de vehicule în interior poate duce la situații negative. Raysan Barrier oferă produse durabile, robuste și flexibile pentru protecția acestor produse tehnologice sensibile.

Industria Auto

Produsele noastre

Sisteme de bariere flexibile. Grupuri de produse pe care le putem implementa în proiectele dvs. Lucrările de inginerie pentru fiecare produs sunt efectuate pentru un anumit scop. Detaliile tehnice pentru produsele noastre sunt disponibile pe paginile produselor.

Industria Auto

Chroń roboty

Roboty są bardzo ważnymi zasobami dla fabryk produkujących samochody. Zapewnij bezpieczne środowisko pracy dzięki naszym elastycznym barierom, aby chronić roboty i zapobiegać wypadkom. Zapewnij ciągłość produkcji i wydajność, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo pracowników. Dzięki naszym elastycznym barierom fabryki produkujące samochody mogą bezpiecznie chronią swoje roboty i zapewniają nieprzerwaną pracę w procesach produkcyjnych. Chronią przed kolizjami, wspierają bezpieczeństwo pracowników, zapewniają kontrolę dostępu, oferują łatwą instalację i przenośność oraz zapewniają ciągłość biznesową. Takie bariery pozwalają robotom działać bezpiecznie i wydajnie oraz stawiać na pierwszym miejscu bezpieczeństwo pracowników

 • Zapobiega kolizjom
 • Zapewnia bezpieczeństwo personelu pracującego
 • Zapewnia ciągłość biznesową
 • Zapobiega kontuzjom
 • Pozwala zorganizować przestrzeń roboczą
 • Nadaje się do szybkiej konfiguracji i przenoszenia
 • Zapewnia elastyczność i kompatybilność
Industria Auto

Chroń linię produkcyjną

Elastyczne bariery są ważne dla ochrony linii produkcyjnej w zakładach produkujących samochody. Zapobiegają kolizjom, zapewniają bezpieczeństwo pracowników, ułatwiają zaopatrzenie w tymczasowe ograniczenia, wspierają organizację linii i zapewniają elastyczność. Tego typu bariery zapewniają płynny przebieg procesu produkcyjnego i bezpiecznie i chronić linię produkcyjną.

 • Zapobiega kolizjom
 • Zapewnia bezpieczeństwo personelu pracującego
 • Zapewnia organizację linii i edycję
 • Zapobiega kontuzjom
 • Pozwala na organizację przestrzeni roboczej
 • Szybki montaż i wygodny transport
 • Zapewnia elastyczność i kompatybilność
Industria Auto

Chroń ruch wózków widłowych

Ważne jest stosowanie elastycznych barier do ochrony ruchu wózków widłowych w fabrykach samochodów. Zapobiega to kolizjom, zmniejsza liczbę obrażeń, usprawnia przestrzeń roboczą, umożliwia szybką konfigurację i transport, zapewnia kompatybilność i podnosi standardy bezpieczeństwa. Takie bariery zapewniają organizacja miejsca pracy i bezpieczne kierowanie ruchem wózków widłowych.

 • Zapobiega kolizjom
 • Zapobiega kontuzjom
 • Pozwala na organizację przestrzeni roboczej
 • Szybki montaż i wygodny transport
 • Zapewnia elastyczność i kompatybilność
Industria Auto

Chroń obszary składowania

Elastyczne bariery są ważne dla ochrony miejsc układania w stosy w fabrykach samochodów. Zapobiegają kolizjom, zmniejszają obrażenia, utrzymują porządek w miejscu pracy, zapewniają szybki montaż i transport, zapewniają kompatybilność i podnoszą standardy bezpieczeństwa. Takie bariery ułatwiają organizowanie i trasowanie obszarów składowania, zapewnianie bezpieczeństwa składowanych pojazdów i materiałów oraz wspieranie nieprzerwanej i bezpiecznej kontynuacji operacji fabrycznych.

 • Zapobiega kolizjom
 • Zapobiega kontuzjom
 • Pozwala na organizację przestrzeni roboczej
 • Szybki montaż i wygodny transport
 • Zapewnia elastyczność i kompatybilność
Industria Auto

Chroń ścieżki

Elastyczne bariery są ważne dla ochrony dróg dla pieszych w fabrykach samochodów. Zapewniają bezpieczeństwo pieszych, pomagają w wyznaczaniu tras i tras, tworzą tymczasowe bariery, umożliwiają szybki montaż i transport oraz dostosowują się do potrzeb fabryki w zakresie bezpieczeństwa, zapewniając elastyczność Takie bariery zapewniają bezpieczeństwo personelu w zakładzie i płynny przebieg operacji.

 • Zapewnia bezpieczeństwo pieszych
 • Prowadzenie i wyznaczanie tras
 • Pozwala na tworzenie tymczasowych barier
 • Szybki montaż i wygodny transport
 • Zapewnia elastyczność i kompatybilność
Industria Auto

Chroń ogród i parkingi

Elastyczne bariery są ważne dla ochrony ogrodów i parkingów w fabrykach samochodów. Chronią pojazdy, zapewniają bezpieczeństwo pieszych, zapewniają kierunek i regulację, tworzą tymczasowe bariery i dostosowują się do potrzeb, zapewniając elastyczność. Takie bariery utrzymują porządek w terenu zakładu, zapobiegać wypadkom oraz umożliwiać pracownikom i gościom bezpieczne poruszanie się po terenie ogrodu i parkingu.

 • Zapewnia ochronę pojazdów
 • Zapewnia bezpieczeństwo pieszych
 • Prowadzenie i wyznaczanie tras
 • Pozwala na tworzenie tymczasowych barier
 • Szybki montaż i wygodny transport
 • Zapewnia elastyczność i kompatybilność